120/11 NV o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; T: 10.6.2011

Vyhláška reaguje na všechny změny a poznatky související s vydáním nových zákonů (stavební zákon, zákoník práce, školský zákon) i předpisů, např. nařízení vlády, která jednotlivé zákony provádějí. Nabytím účinnosti vyhlášky dojde i k odstranění výkladových a aplikačních nedostatků platné právní úpravy a tam, kde je to možné, bude sjednocena terminologie i platnost právní úpravy, vyplývající z dotčených právních předpisů (technická novela).

Dotčenými subjekty budou těžební organizace, které provádějí hornickou činnost na povrchu (§ 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ zákon č. 61/1988 Sb.“) a činnost prováděnou hornickým způsobem na povrchu ( § 3 téhož zákona).

Vyhláška se i nadále nevztahuje na organizace, provádějící úpravu a zušlechťování plynů a kapalin.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/