120/10 NV o plánech péče, označování a evidenci chráněných území; T: 27.5.2010

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky:

– Jedná se zejména o novou povinnost označovat evropsky významné lokality v terénu a mapách a doplnění výčtu dokumentů, které je třeba zasílat do ústředního seznamu ochrany přírody zejména při zřízení smluvně chráněného území. Povinnost předávat dokumentaci o smluvně chráněných území (popř. jinou dokumentaci) vyplývá ze zákona, vyhláška pouze specifikuje, o jaké dokumenty se jedná.

 

– Dalším cílem je odstranit některé nepřesnosti a nedostatky v textu vyhlášky č. 60/2008 Sb., zejména pak v příloze č. 2, která obsahuje postup hodnocení přirozenosti lesních porostů. Dojde k upřesnění některých vybraných definic a hodnotících kriterií tak, aby byly formulovány pokud možno co nejsrozumitelněji a co nejjednoznačněji a nevyvolávaly pochybnosti o správném hodnocení jednotlivých porostů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/