120/23 Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby;T:27.7.2023

Účelem navrhované úpravy je vymezit hydrometeorologickou službu a její složky jako objektivní odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování primárně pro potřeby veřejné správy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 7. 2023.