120/22 Návrh nař. vl. o max. částce příspěvku na podporu zaměst. OZP na chráněném trhu práce;T:8.8.2022

Návrh nařízení vlády obsahuje opatření spočívající ve zvýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce z dosavadních 13 600 Kč na 14 200 Kč, což má zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, které mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce. Nová výše příspěvku bude použitelná již pro 3. čtvrtletí 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/