120/21 Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě; T:10.9.2021

Hlavní cíle návrhu vyhlášky jsou:

  • úprava a zpřesnění lhůt a úkonů pro jednotlivé fáze procesu připojení k plynárenské soustavě, nejčastěji ve smyslu zefektivnění procesu připojení zařízení k nadřazené soustavě
  • úprava pravidel týkající se rezervace požadované kapacity, které zvýší flexibilitu v možnostech zpracovávat nové žádosti o připojení
  • přijetí opatření, která mají za cíl eliminovat nežádoucí administrativní průtahy při zpracování žádosti o připojení
  • minimalizace nákladů vynaložených ze strany provozovatele přepravní soustavy na zpracování žádosti o připojení ze strany žadatelů
  • zpřesnění pravidel hrazení nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity
  • revize a aktualizace údajů požadovaných v žádostech o připojení.

Vyhláška rovněž reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 9. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/