120/19 Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů; T: 26.9.2019

Výhoda realizace Finančního nástroje formou úvěru spočívá v návratnosti finančních prostředků, protože umožňuje navrácení použitých finančních prostředků ve formě splátek jistin a úroků z poskytnutého úvěru a opakované využití již jednou použitých finančních prostředků, se kterými bude Fond hospodařit za účelem podpory bydlení v České republice.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/