12/23 Novela z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;T:17.2.2023

Návrh zákona reaguje na současný vývoj a problematické oblasti poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči. Konkrétním cílem návrhu zákona je optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči, snížení administrativní zátěže a prohloubení spolupráce veřejné správy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/