12/22 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022;T:15.2.2022

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 2. 2022.