12/21 Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné SÚKL podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro; T:16.2.2021

Návrh vyhlášky k provedení návrhu zákona. V návrhu vyhlášky jsou specifikovány odborné úkony, za které budou požadovány náhrady výdajů, způsob stanovení výše náhrad výdajů, jejich maximální výši a výši záloh, to vše v rámci jednotlivých činností

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 2. 2021.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/