12/20 Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025; T: 10.2.2020

Program je rozdělen do dvou hlavních částí, kdy ta úvodní – analytická, v první kapitole shrnuje hlavní současné hrozby a tlaky na přírodu a krajinu, tak druhá kapitola popisuje stávající legislativní nástroje ochrany přírody a krajiny, míru jejich využití včetně identifikace aplikačních nedostatků, a rovněž stávající ekonomické nástroje pro zajištění financování ochrany přírody a krajiny. Druhá – návrhová část Programu definuje konkrétní cíle a opatření jak ve vztahu k ochraně přírodně cenných území a druhů, tak ve vztahu k udržitelnému využívání jednotlivých typů ekosystémů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/