12/19 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách; T: 13.2.2019

Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení je především zajištění funkčnosti systému investičních pobídek a nastavení odpovídajících podmínek podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.

Nové nastavení podmínek umožní více podporovat české firmy, neboť pro menší podniky budou investiční pobídky lépe dostupné, protože se pro tyto zmírní vstupní požadavky na investice oproti požadavkům na investice velkých podniků. Menším podnikům bude také i nadále udělována vyšší míra veřejné podpory.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/