119/16 2. změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 115 280; T: 6.6.2016

V předkládané 2. změně Dokumentace programu NZÚ je dopracován podprogram NZÚ – Budovy veřejného sektoru (dále jen „NZÚ BVS“), který byl v dokumentaci veden zatím pouze rámcově. V rámci 2. změny Dokumentace programu NZÚ je rovněž provedena aktualizace podprogramů NZÚ RD, NZÚ BD a NZÚ NSA, včetně aktualizace tabulkové části dokumentace, dále byl text dokumentace aktualizován v dalších bodech tak, aby odpovídal současným řídícím postupům administrace žádostí, zákonům, vyhláškám apod. Přehled provedených zásadních změn v předkládané aktualizaci Dokumentace programu NZÚ je uveden v části III. materiálu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/