119/14 Trh veřejných služeb v přepravě cestujících v dálkové dopravě; T: 6.8.2014

Předložený materiál popisuje aktuální faktický i právní stav ohledně nabídkových řízení v železniční osobní dopravě. Pro smlouvy o veřejných službách uzavřených po 3. prosinci 2009 je základním právním předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících, které stanoví jako základní způsob výběru dopravce pro veřejné služby nabídková řízení. Přestože toto nařízení umožňuje objednatelům veřejných služeb v oblasti železniční dopravy rozhodnout o přímém uzavření smlouvy s vybraným dopravcem (dle článku 5 odst. 6 nařízení), MD se na základě analýzy aktuálního stavu v železniční dopravě domnívá, že postupná a regulovaná liberalizace veřejných služeb v dálkové dopravě může přinést vyšší kvalitu poskytovaných služeb při efektivnějším vynakládání prostředků.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/