119/08 NV o bezpečnostní letové normě; T: 25.7.2008

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí.

Z hlediska právní jistoty provozovatelů obchodní letecké dopravy je žádoucí, aby byla Úřadu pro civilní letectví pro využití správního uvážení stanovena určitá kritéria, jak má shora uvedené požadavky stanovovat a jakým způsobem ke specifikům provozu jednotlivých provozovatelů obchodní letecké dopravy přihlížet tak, aby byla zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti letového provozu.

Druhým principem, na kterém je výše uvedené nařízení legislativně technicky konstruováno, je výslovné konstatování skutečnosti, že v případě dosud platné odchylné úpravy v právních řádech jednotlivých členských států, která stanoví vyšší standardy pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu, je možné tuto právní úpravu bez dalšího nadále používat, pouze je třeba její aplikaci prostřednictvím Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) nahlásit Komisi.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/jak-na-