119/23 Projekt Jednotný portál evidence kontrol;T:13.7.2023

Cílem předkládaného materiálu je požádat všechny ústřední orgány státní správy, v jejichž gesci jsou kontrolní orgány, které kontrolují podnikatelské subjekty, aby poskytly potřebnou součinnost Úřadu vlády ČR, respektive panu místopředsedovi vlády pro digitalizaci a Ministerstvu průmyslu a obchodu při realizaci projektu Jednotný portál evidence kontrol – Kalendář plánovaných kontrol (JePEK), jehož primárním cílem je vytvoření aplikační funkce Kalendář plánovaných kontrol.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/