119/21 Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy; T:6.9.2021

Hlavními důvody předložení návrhu nové vyhlášky jsou:
1. Zpřesnění označování balených vod. Pojem „obchodní název“ (trade description) uvedený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES byl nepřesně implementován do stávající vyhlášky č. 275/2004 Sb. jako „název výrobku“, což způsobuje problémy při označování balených vod. Z tohoto důvodu je nutné pojem „trade description“ přesněji implementovat do nové vyhlášky, a to slovy „obchodní název“.
2. Úprava limitů pesticidních látek a úprava mikrobiologických požadavků na jakost balených vod, a to především požadavků na kolonie bakterií.
3. Zapracování transpozic následujících směrnic:

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.
• Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 9. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/