119/20 Návrh vyhl. o stanovení činností, kt. může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene chirurgického; T:2.9.2020

Návrh stanoví činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene chirurgického.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 9. 2020.