119/19 Novela zákona o soudních poplatcích; T: 2.10.2019

Cílem návrhu je navýšení vybraných soudních poplatků tak, aby byly obnoveny jejich základní funkce. Poslední komplexnější novelizace jednotlivých poplatků byla provedena zákonem č. 218/2011 Sb., který s účinností od 1. 9. 2011 plošně zvýšil soudní poplatky ve všech soudních řízeních, včetně řízení dovolacího. Od té doby však uplynulo více jak 8 let a jednotlivé funkce soudních poplatků, tj. funkce regulační, motivační a fiskální, byly postupem doby významně oslabeny.

Mimořádně významnou funkcí soudního poplatku je funkce regulační. Poplatek by neměl být stanoven v takové výši, která by bránila přístupu ke spravedlnosti, avšak měl by být dostatečně vysoký, aby odradil účastníky od uplatňování spekulativních či domnělých práv. Soudní poplatek tak slouží jako prostředek, jehož cílem je zabránit podání žaloby či opravného prostředku, jde-li o bezúspěšné anebo zneužívající uplatňování práva.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/