118/17 NV o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů; T: 18.8.2017

Předložený návrh vyhlášky vzhledem k výše uvedenému tak upravuje v části první na rozdíl od stávající vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 185/2009 Sb.“), již pouze nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů, minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru a označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí. Dále návrh vyhlášky vymezuje obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je podmínkou pro zařazení do vzdělávání v konkrétním nástavbovém oboru.

Úspěšným ukončením vzdělávání v nástavbovém oboru získává lékař nebo zubní lékař zvláštní specializovanou způsobilost. Významná část poskytovaných zdravotních služeb je poskytována v rámci těchto nástavbových oborů. V těchto oborech se však již nevzdělává tak velký počet lékařů a zubních lékařů, jako v oborech základních. Je však nutné podotknout, že vzdělávání v nástavbových oborech je nezbytným předpokladem k udržení a zlepšování kvality zdravotních služeb na území České republiky. Lékař nebo zubní lékař, který se vzdělává v nástavbovém oboru, si tímto svým vzděláváním prohlubuje svoji již dříve získanou specializovanou způsobilost. Nástavbové obory v žádném případě nemohou nahradit ani zastoupit získání odborné nebo specializované způsobilosti pro výkon povolání zdravotnického pracovníka. Zvláštní specializovanou způsobilost mohou získat i farmaceuti. Nástavbové obory farmaceutů jsou však vymezeny přímo v zákoně č. 95/2004 Sb. a nejsou proto předmětem právní regulace tvořené tímto předpisem.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/