118/16 Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí; T: 13.6.2016

S ohledem na komplexnost problematiky náhrady zanikajících pracovních míst a související sociální dopady na strukturálně postižený region je program vypracován jako soubor nezávislých, nicméně vzájemně provázaných, opatření zasahujících všechny dotčené resorty, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Související soubory

/jak-na-