118/15 Nař. vl. o poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky; T: 19.6.2015

Zajistit snížení plateb na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie hrazených v regulovaných cenách elektřiny pro český průmysl a zajistit tak pozitivní vliv na ekonomickou stabilitu prostředí v České republice v rámci posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu ve srovnání s okolními státy EU, jelikož český průmysl má ve smyslu hrazení plateb na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie konkurenční nevýhodu.

Tato konkurenční nevýhoda se projevuje především ve srovnání s dominantním obchodním partnerem, kterým je Německo, kde vybraná průmyslová odvětví hradí (případně nehradí vůbec) v regulovaných cenách elektřiny sníženou hodnotu platby na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/