118/13 NV o potravinách a tabákových výrobcích; T: 23.8.2013

Předloženým návrhem vyhlášky bude dosažen soulad s předpisem Evropské unie – směrnici Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/EU. Navržené změny vyhlášky se týkají oddílu 1 – Nealkoholické nápoje a koncentráty pro přípravu nealkoholických nápojů.

Návrh změny vyhlášky se týká státního dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky, dále provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo uvádějí do oběhu nealkoholické nápoje, ovocná vína, medovinu, pivo, líh a lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí.

 

· Státní zemědělská a potravinářská inspekce – navrhovaná změna vyhlášky umožní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky v souladu s unijní legislativou.

· Provozovatelé potravinářských podniků – navrhovaná změna vyhlášky upraví požadavky na proces výroby a uvádění potravin do oběhu s ohledem na transpozici příslušné směrnice.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/