118/10 Návrh zákona o využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů; T: 31.5.2010

Návrh nového zákona o podporovaných zdrojích je předkládán z níže uvedených důvodů:

– prvním důvodem je implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES,

– druhým důvodem je odstranění nedostatků, které obsahuje současný zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o OZE“) týkající se především stávajícího systému podpory výroby elektřiny z OZE, který by beze změny mohl vést ke značným dopadům do ceny elektřiny pro konečné spotřebitele,

– třetím důvodem je odstranění nerovnosti ve vztahu na zavedený systém podpory jiných než obnovitelných zdrojů, především pak druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/