118/23 Dopravní sektorové strategie 3. fáze;T:12.7.2023

Materiál Dopravní sektorové strategie 3. fáze definuje zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahuje principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových klastrů (dopravních tahů) při konkrétní výši finančního rámce. Dokument představuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2024 až 2033 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/