118/22 Novela vyhl. č. 134/1998 Sb., kt. se vydává seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami;T:5.8.2022

Cílem vyhlášky je provést potřebné změny v seznamu zdravotních výkonů, tj. navýšení základní minutové sazby nositelů výkonů o průměrnou roční inflaci, zařazení nových výkonů, aktualizace stávajících výkonů, které svým obsahem (popis, materiály, léky, přístroje) neodpovídaly skutečnosti, nebo vyřazení výkonů, které se již nepoužívaly při vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími metodami či technologiemi.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/