118/21 Návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků; T:30.8.2021

Návrh je překládán v souvislosti s adaptací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES provedenou novelou zákona o léčivech.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 8. 2021.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/