118/20 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+; T:2.9.2020

Strategie 2030+ navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Jejím úkolem je připravit vzdělávací systém ČR v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají. Strategie má dva hlavní strategické cíle, které se zaměřují na proměnu obsahu vzdělávání a na snižování sociálních nerovností ve vzdělávání. Tyto cíle jsou rozvedené ve strategických liniích, které se zaměřují na proměnu samotného vzdělávání, řešení nerovností, podporu pedagogů, zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce a zajištění stabilního financování.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 9. 2020.

/jak-na-