117/17 Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR; T: 14.8.2017

Návrh Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu České republiky obsahuje popis východisek pro dosažení sledovaného stavu, dále vytýčení společných cílů a úkoly, jež je třeba k dosažení stanovených cílů splnit. Přílohou návrhu memoranda je Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, který se zabývá třemi věcnými okruhy, a to elektromobilitou, autonomními vozidly a digitalizací. Memorandum a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu předpokládá pravidelné hodnocení plnění těchto úkolů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/