117/15 NV o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách; T: 23.6.2015

Cílem předkládané novely je naplnění zákonného zmocnění (novelizace § 81 odst. 6 a odst. 11 písm. a) školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Je stanovena minimální jazyková úroveň standardizované jazykové zkoušky, jež může být nahrazující zkouškou za zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky (PČ MZ), pokud tak ředitel školy stanoví. Dále je stanoven termín pro zveřejnění informace o standardizovaných jazykových zkouškách, které ředitel školy může zohlednit při nahrazování zkoušek z cizího jazyka, ministerstvem a termín, dokdy musí žák požádat ředitele školy o nahrazení zkoušky PČ MZ standardizovanou zkouškou doloženou jazykovým certifikátem. Specifikuje se způsob evidence a hodnocení při náhradě zkoušky PČ MZ standardizovanou jazykovou zkouškou.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/