117/10 Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie; T: 31.5.2010

Návrh národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „akční plán“) je předkládán z důvodu plnění povinností vyplývající s implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (dále jen směrnice 2009/28/ES). Dle článku 4 zmíněné směrnice mají členské státy povinnost oznámit Komisi své akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů do 30. června 2010.

Jelikož je akční plán součástí připraveného legislativního návrhu „Zákona o podporovaných zdrojích“ je předkládán vládě ke schválení. Národní akční plán obsahuje cíle, opatření a způsob dosažení těchto cílů, které zmíněná směrnice stanovuje pro podíly energie z obnovitelných zdrojů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/