117/09 Novela zákona dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví; T: 15.7.2009

Novelou zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 191/1999 Sb.“), se reaguje na problémy spojené s aplikací některých ustanovení, které byly v dosavadní právně aplikační praxi celních orgánů identifikovány, a zároveň si klade za cíl přizpůsobit terminologii zákona komunitární právní úpravě, jakož i právní úpravě národní (zejména zákonu o ochraně spotřebitele), nově koncipovat a tím i posílit prosazování práv k duševnímu vlastnictví v rámci ochrany spotřebitele na vnitřním trhu, a odstranit stávající nedostatky.

Hlavními cíly navrhované úpravy jsou:

  • zvýšení efektivnosti právní ochrany duševního vlastnictví v působnosti celních orgánů,
  • vytvoření účinnějších nástrojů pro prosazování práv k duševnímu vlastnictví v rámci ochrany spotřebitele,
  • zjednodušení a zrychlení procesu zadržení podezřelého zboží a následného rozhodování o padělcích a nedovolených napodobeninách v řízení o správních deliktech,
  • zpřehlednění a zjednodušení stávající právní úpravu,
  • zvýšení právní jistoty subjektů právních vztahů, jichž se právní úprava týká.
Předpokládá se, že navrhovaná úprava bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, neboť umožní podnikatelům, kteří jsou držiteli práv k duševnímu vlastnictví nebo oprávněnými uživateli těchto práv, lépe prosazovat práva k duševnímu vlastnictví, a zároveň přispěje k efektivnější ochraně trhu a spotřebitelů před osobami porušujícími tato práva.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/