117/23 Novela vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění;T:18.7.2023

Materiál je předkládán v souvislosti s potřebou reagovat na rozvíjející se elektronizaci ve zdravotnictví, čímž by mělo dojít ke zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění systému hlášení jednotlivých infekčních onemocnění, dále potřebou aktualizovat seznam nemocí, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a nemocí, jejichž léčení je povinné, v souladu s požadavky aktuální klinické praxe a rovněž potřebou zpřesnit některé hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně sjednocení terminologie ohledně zařízení sociálních služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/