117/22 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2023;T:4.8.2022

V Programu statistických zjišťování na rok 2023 jsou zahrnuta statistická zjišťování určená k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR. V přílohách č. 1 a 2 je stanoven program pro všechna statistická zjišťování prováděná ČSÚ a ministerstvy v roce 2023. Potřeba provedení většiny navrhovaných statistických zjišťování vyplývá z požadavků stanovených v právních předpisech EU.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/