117/20 Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti; T:31.8.2020

Cílem návrhu zákona je zakotvit do zákona o zaměstnanosti nový institut aktivní politiky zaměstnanosti, podporu v době částečné zaměstnanosti. Navrhovaná právní úprava podpory v době částečné zaměstnanosti přebírá parametry a postupy osvědčeného programu Antivirus a doplňuje je o některé další podmínky pro její poskytování.

Připomínkování probíhá ve zkráceném řízení.

Prosíme o zaslání připomínek nejpozději do 31. 8. 2020 12h na adresu pripominkovani@komora.cz.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/