117/19 Novela občanského zákoníku; T: 26.9.2019

Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva dvě nové směrnice EU z oblasti spotřebitelských smluv, které byly přijaty v květnu 2019. Konkrétně jde o:

– směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a

– směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Předmětné unijní předpisy upravují převážně práva spotřebitelů z vadného plnění, a to ze smluv o koupi zboží (hmotných movitých věcí) a nově též ve vztahu k digitálnímu obsahu a digitálním službám. Obě směrnice jsou – až na určité výjimky – v režimu úplné harmonizace. Prostor pro vnitrostátního zákonodárce při transpozici je tedy omezený.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/