117/18 Návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě; T: 2.11.2018

Celkově se navrhuje zřídit 17 nových jednotek třídění. Přiděluje se číslo kapitole Národní sportovní agentura, která nejspíš vznikne. Zřizuje se položka pro příjmy z dílčí daně z technických her, aby mohla být sledována zvlášť od zbytku daně z hazardních her. Dále je to položka pro výdaje na pořízení věcí patřících do informačních a komunikačních technologií (ICT), takže výdaje na ICT budou sledovatelné téměř úplně. Dvě položky si již loni vyžádal Český statistický úřad, a to pro transfery obecním a krajským nemocnicím, které jsou obchodními společnostmi. Poslední nová položka je rezerva na krizová opatření. Z tří nových paragrafů je jeden také pro výdaje na krizová opatření a dva se zavádějí kvůli Národní sportovní agentuře. Jinak se jako obvykle aktualizují náplně rozpočtových položek na základě nových právních předpisů a jiných nových skutečností a provádějí se některá zpřesnění zvláště na základě poznatků z jednání s rozpočtovými a účetními pracovníky, kteří rozpočtovou skladbu používají.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/