116/17 NV o výrobě a distribuci léčiv; T: 18.8.2017

Tato novela zákona o léčivech mimo jiné zakládá dvě nová zákonná zmocnění, která se týkají distributorů. V prvé řadě jde o ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech, podle něhož strukturu, formu, způsob a časový interval distributorem poskytovaných údajů o objemu jím distribuovaných léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Dále se jedná o ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona o léčivech, podle něhož strukturu údajů uváděných v oznámení distributora poskytovaného Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o záměru distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který je uveden na seznamu léčivých přípravků podle § 77c zákona, jakož i způsob a formu distributorem poskytovaných údajů prostřednictvím elektronického hlášení, stanoví též prováděcí právní předpis.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/