116/16 Novela zákona o zvláštním příspěvku horníkům; T: 15.6.2016

Cílem předloženého zákona je stanovit pro případ, kdy se poskytovatel zvláštního příspěvku ocitne v insolvenci, takový mechanismus vyplácení tohoto příspěvku, který zajistí jeho bezproblémovou výplatu všem oprávněným osobám, a to bez ohledu na ekonomickou situaci poskytující organizace, na niž bylo vyhlášeno insolvenční řízení. Stanovuje se proto možnost přechodu práv a povinností k výplatě zvláštního příspěvku oprávněným osobám z poskytovatele zvláštního příspěvku, který se ocitne v insolvenci, na stát reprezentovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) s tím, že na základě veřejnoprávní smlouvy může tuto povinnost k jeho výplatě oprávněným osobám převzít subjekt (státní podnik), jehož zakladatelem je ministerstvo. Konkrétně by se jednalo o státní podnik DIAMO nebo Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Tyto subjekty, s nimiž ministerstvo uzavře veřejnoprávní smlouvu o pověření k činnosti plátce, by měly posuzovat nově podané žádosti o přiznání zvláštního příspěvku a tuto zvláštní sociální dávku oprávněným osobám vyplácet.

Související soubory

/jak-na-