116/15 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014; T: 17.6.2015

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek v období za rok 2014 obsahuje informace o aktuálním stavu a situaci NEN, shrnutí činnosti MMR v oblasti správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, přehled subjektů zapojených do otevřeného zkušebního provozu a úkoly a opatření správy NEN.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/