116/14 Analýza modelů tvorby a ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů – STORNO

Pan ministr Mládek se rozhodl materiál nepředkládat.

V materiálu jsou shrnuty existující možnosti zajištění nezbytné výše nouzových zásob ropy a ropných produktů tak, aby bylo vyhověno českým právním předpisům, ale i příslušným požadavkům Evropské unie a Mezinárodní energetické agentury. Materiály byl projednán vnitřním připomínkovým řízením Ministerstva průmyslu a obchodu a následně Poradou vedení Ministerstva, která vzala materiál na vědomí.

V materiálu je uvedena charakteristika čtyř modelů zajištění tvorby a ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů:

– státní model bez daně/poplatku za ropnou bezpečnost,

– státní model s daní/poplatkem za ropnou bezpečnost,

– agenturní model

– odvětvový model.

Materiál jednotlivé modely charakterizuje z hlediska jejich výhod a nevýhod.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/