116/13 Věcný návrh implementace směrnice o energetické náročnosti; T: 14.8.2013

Tento materiál je předkládán vládě z důvodu plnění povinností vyplývajících z implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES. Samotná transpozice může být provedena vícero způsoby, které však významně zasáhnou do ekonomického a hospodářského vývoje země. Členové vlády jsou informováni o možnostech transpozice a rozhodnou o jejím způsobu.

Předkládá se z důvodu stanovení postupu pro implementaci článků 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Související soubory

/jak-na-