116/10 Řešení problematiky slev jízdného ve veřejné osobní dopravě; T: 11.5.2010

Dne 3. 12. 2009 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen Nařízení 1370/2007).

Z nařízení mj. plyne povinnost kompenzovat slevy jízdného ve veřejné osobní dopravě uložené dopravcům poskytovat vymezeným skupinám cestujících. S ohledem na to je potřeba řešit problematiku kompenzace slev poskytovaných dopravci povinně podle Výměru Ministerstva financí č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a navrhnout další koncepci regulace slev z jízdného.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/