116/08 NV k provedení zákona o znalcích a tlumočnících; T: 21.7.2008

Předkládá se na základě dlouhodobého požadavku Komory soudních znalců České republiky a Komory soudních tlumočníků České republiky, kteří poukazují na skutečnost, že vyhláška nebyla již po dobu šesti let novelizována a že dosavadní právní úprava dostatečně nezohledňuje náročnou a odpovědnou práci znalců a tlumočníků. Zvýšení odměn by mělo vést k upevnění nezávislosti pozice znalce a tlumočníka a k alespoň částečnému vyrovnání s odměnami znalců a tlumočníků účtovanými v ostatních zemích EU.

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/