1/16 NV vymezení předmětu veřejné zakázky; T: 18.1.2016

Předkládaný návrh má za cíl sestavit jednoznačný a závazný způsob specifikace předmětu veřejných zakázek na stavební práce, což přispěje nejen ke zjednodušení zadávacího procesu a unifikaci zadávacích dokumentací veřejných zakázek na stavební práce, ale i k posílení transparentnosti zadávacího procesu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/