116/23 Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům;T:11.7.2023

Cílem návrhu vyhlášky je motivovat a posílit úsporné chování uživatelů bytů v centrálně vytápěných domech, a tím přispět ke snížení nákladů na energie. Návrh zavádí tři pásma nastavení poměru základní a spotřební složky principiálně ve smyslu zvyšování základní složky v závislosti na zvyšování kvality energetické náročnosti budovy. Navrhuje pevný poměr v odstupňované výši 30 %, 40 % a 50 % s tím, že dodavatel služeb (správce objektu, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo) může tuto výši až o 20 % navýšit. Dále návrh zavádí snížení limitu pro dolní hranice při výpočtu spotřební složky o 10 %. Tento posun by měl uspokojit cca 12 % uživatelů, kteří se cítí kvůli následným přepočtům (korekčním dopočtům) znevýhodněni. S ohledem na potřeby praxe se rovněž zavádí možnost uvedení měrné spotřeby tepla nejen v GJ, ale také MWh.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/