116/20 Věcný záměr zákona o vyvlastňování; T:8.9.2020

Hlavním cílem věcného záměru je zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením  počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé. Zároveň usiluje o nastolení takového stavu, aby nebylo možné jednostranné prosazování zájmů vyvlastnitelů (reprezentujících zájem společnosti) na úkor vlastníků, ale ani aby vlastníci nemohli mařit stavby, se kterými nesouhlasí a které mají celospolečenský význam, případně neúměrně protahovali řízení o jejich povolení. Cílem věcného záměru je dále zvýšení právní jistoty v otázkách náhrady za vyvlastnění a zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv. Mezi změny obsažené ve věcném záměru dále patří rozšíření předmětu vyvlastnění, přesun nákladů na druhé znalecké posudky z vyvlastnitelů na vyvlastňovací úřady a úprava příslušnosti vyvlastňovacího úřadu v závislosti na výsledku rekodifikace stavebního práva.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/