116/19 Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků; T: 19.9.2016

S ohledem na zavedení povinné elektronické preskripce a situace, ve kterých lze vystavit recept v listinné podobě, které jsou výjimečné, došlo k zásadní změně dosavadní praxe, čemuž je potřeba přizpůsobit právní předpisy tuto oblast upravující. Současná podoba vyhlášky č. 54/2008 Sb. dostatečně nereflektuje výše popsanou změnu přechodu na povinný elektronický recept a neodpovídá aktuálním potřebám. V součtu s tím, že v souvislosti se zavedením povinné elektronické preskripce byla na konci roku 2017 přijata vyhláška č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů, dochází v současné situaci k tomu, že oblast předepisování humánních léčivých přípravků je řešena ve dvou vyhláškách, což je nesystémové a pro odbornou veřejnost, zejména předepisující lékaře a vydávající farmaceuty, uživatelsky nekomfortní. Vyhláška č. 415/2017 Sb. nadto obsahuje řadu ustanovení, která jsou novelou zavádějící lékový záznam přesouvána přímo do zákona o léčivech.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/