116/18 NV k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí; T: 2.11.2018

Návrh vyhlášky se předkládá zejména z důvodu potřeby aktualizace základních jednotkových cen nemovitých věcí a dílčí změny v jejich struktuře v návaznosti na změnu výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí, která byla provedena v novele prováděcí vyhlášky č. 127/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/