115/17 NV o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty; T: 18.8.2017

Navrhovaná úprava předpokládá z hlediska státního rozpočtu mírnou úsporu, protože se nebudou vyšetřovat játra a ledviny koní, nýbrž jen svalovina (maso). Jedná se řádově o několik desítek vzorků ročně, což znamená úsporu cca 20 000 Kč vynaložených za rok v rámci monitoringu cizorodých látek v celé České republice. Hospodářské a finanční dopady na podnikatele související s přizpůsobením právním úpravy novele veterinárního zákona jsou vyhodnoceny již v návrhu novely veterinárního zákona. Navrhované změny související nepoživatelností jater a ledvin koní starších 2 let budou představovat náklad pro provozovatele jatek v celkové výši 28 000 Kč ročně v rámci celé České republiky za zpracování nepoživatelných jater a ledvin.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/