115/15 NV o státních zkouškách grafických disciplín; T: 18.6.2015

Ministerstvo předkládá na základě zmocnění v § 171 odst. 6 školského zákona návrh vyhlášky, která upravuje rozsah a obsah zkoušek a jejich zkušební řád, pravidla konání zkoušek, přihlašování ke zkouškám, pravidla hodnocení zkoušek a úplatu za zkoušky. Součástí normy je v reakci na výše uvedený § 171 odst. 6 školského zákona současně změna vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání podle § 28 odst. 7 a 8, která se týká vysvědčení o zkouškách, vzorů tiskopisů vysvědčení a rozšíření okruhu osob oprávněných vydávat stejnopisy a opisy vysvědčení (tj. ministerstvem zřízená a k tomu pověřená právnická osoba zajišťující zkoušky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/